O nás

SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST

Sokol Brno I je nejstarší a nejdéle fungující sportovní a tělocvičný spolek v Brně s tradicí již od roku 1862. Sokol Brno I aktuálně nabízí jak všestranné pohybové aktivity pro všechny věkové kategorie, tak specializované sporty na vrcholové úrovni.

 

Sokolská všestrannost má na Sokole Brno I své pevné místo. Vychází z původních sokolských myšlenek a v moderní podobě nabízí širokou škálu pohybových aktivit pro různé věkové kategorie. Základní složkou je sportovní všestrannost, na kterou pak navazují volitelné, více či méně specializované, pohybové aktivity. Důraz není kladen na sportovní výkon, ale na budování pozitivního vztahu k pohybu, zdravému životnímu stylu, ke společnosti a k přírodě. Sokolská všestrannost disponuje týmem zkušených trenérů s dlouholetou praxí.

 

Sportovní všestrannost je zaměřená na všestrannou pohybovou přípravu jedince. Náplní pravidelných tréninků je základní atletika, základní gymnastika, pohybové a míčové hry. Obsah a náročnost cvičení je vždy adekvátní k věkové a výkonnostní skupině cvičenců. Sportovní všestrannost je vhodná pro každého zájemce. Cvičí skupiny chlapců a děvčat, začátečníků a pokročilých v těchto věkových skupinách: předškoláci (3-5 let), mladší žactvo (6-10 let), starší žactvo (11-14let), dorost (15-18let) a dospělí (18+ let).